Difference between revisions of "Zgjedhjet Parlamentare në Shqipëri 2017"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(shtova kategorine 'pyetjet drejt partive')
Line 18: Line 18:
 
Më poshtë janë pyetjet e propozuara kundrejt partive politike (bazuar [https://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/example-questions.en.html këtu]):
 
Më poshtë janë pyetjet e propozuara kundrejt partive politike (bazuar [https://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/example-questions.en.html këtu]):
  
 +
* 1
 
1.a.Do you plan to promote the use of Free Software? If so, how will you do this?
 
1.a.Do you plan to promote the use of Free Software? If so, how will you do this?
  
 
1.b.Do you plan to promote the interests of small and medium sized Free Software companies; and so, how?
 
1.b.Do you plan to promote the interests of small and medium sized Free Software companies; and so, how?
  
2. Non-Free Software is only modifiable with the permission of its owner. This restriction had led to service monopolies and vendor lock-in in both the public and private sector. Do you plan to act against existing service monopolies of this nature?
+
* 2. Non-Free Software is only modifiable with the permission of its owner. This restriction had led to service monopolies and vendor lock-in in both the public and private sector. Do you plan to act against existing service monopolies of this nature?
  
 +
* 3
 
3.a. Strict adherence to Open Standards in public sector ICT enables fairer competition amongst tenderers. Do you agree with the Free Software Foundation Europe's Definition of Open Standards?
 
3.a. Strict adherence to Open Standards in public sector ICT enables fairer competition amongst tenderers. Do you agree with the Free Software Foundation Europe's Definition of Open Standards?
  
 
3.b. Will you work to achieve strict adherence to Open Standards in the public sector? If so, how do you plan to do this?
 
3.b. Will you work to achieve strict adherence to Open Standards in the public sector? If so, how do you plan to do this?
  
 +
* 4
 
4.a. Is your party planing to promote the usage of Free Software in state education?
 
4.a. Is your party planing to promote the usage of Free Software in state education?
  
 
4.b. Does your party intend to promote the teaching of transferable ICT skills, rather than product or vendor specific knowledge?
 
4.b. Does your party intend to promote the teaching of transferable ICT skills, rather than product or vendor specific knowledge?
  
5. Many public sector organisations advertise non-Free Software on their websites, such as promotions for 'Adobe Reader'. What is your opinion on this kind of advertising, and do you have any plans concerning it?
+
* 5. Many public sector organisations advertise non-Free Software on their websites, such as promotions for 'Adobe Reader'. What is your opinion on this kind of advertising, and do you have any plans concerning it?
  
 +
* 6
 
6.a. In Germany software is covered by copyright law and, like literature, is therefore unpatentable. Nevertheless, patents on software continue to be granted by patent offices. The technology monopolies that these patents result in lead to legal uncertainty for software companies and hamper innovation in all European companies. What is your position on software patents?
 
6.a. In Germany software is covered by copyright law and, like literature, is therefore unpatentable. Nevertheless, patents on software continue to be granted by patent offices. The technology monopolies that these patents result in lead to legal uncertainty for software companies and hamper innovation in all European companies. What is your position on software patents?
  
6.b. How will you prevent them from threatening the growth of Germany's economy?  
+
6.b. How will you prevent them from threatening the growth of Germany's economy?
 
  
 
== Letra drejtuar partive politike ==
 
== Letra drejtuar partive politike ==

Revision as of 11:16, 19 March 2017

Fushata: pyet Partitë Politike në zgjedhjet e vitit 2017 në Republikën e Shqipërisë
Kjo fushatë është frymëzuar dhe ripërdor infrastrukturën e fushatave të iniciuara nga Free Software Foundation Europe. Ju mund të gjeni detaje këtu: https://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.en.html

Qëllimi i fushatës
rreth qasjes së tyre rreth platformave dhe kulturës me kodburim të lirë dhe të hapur, të dhënave të hapura, privatësisë në rrjet dhe lirinë e qasjes së qytetarëve në rrjet.

Plani i punës i propozuar është si më poshtë:

  • java 20.03.2017: kontaktim i KQZ me shkresë zyrtare të protokolluar për të marrë listën e partive politive që do kandidojnë në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017 www.cec.org.al;
  • java 27.03.2017: pëpilimi i shkresës zyrtare që do i dërgohet KQZ;
  • java 27.03.2017: pëpilimi i shkresës zyrtare që do i dërgohet partive politike bazuar në fushatën e FSFE;
  • java 03.04.2017: blog post rreth projektit në openlabs.cc;

Kontaktet e partive politike

Lista e partive politike si dhe adresa e tyre postare dhe elektronike do kërkohet nga institucioni i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i cili është dhe organi kompetent për të dhënë një informacion të tillë. Bazuar në website zyrtar të KQZ emaili i personit përgjegjës për të drejtën e inforimit është Olsi.Peto (@) cec.gov.al. Email-i që do dërgohet do përpilohet këtu.

Pyetjet drejt partive

Më poshtë janë pyetjet e propozuara kundrejt partive politike (bazuar këtu):

  • 1

1.a.Do you plan to promote the use of Free Software? If so, how will you do this?

1.b.Do you plan to promote the interests of small and medium sized Free Software companies; and so, how?

  • 2. Non-Free Software is only modifiable with the permission of its owner. This restriction had led to service monopolies and vendor lock-in in both the public and private sector. Do you plan to act against existing service monopolies of this nature?
  • 3

3.a. Strict adherence to Open Standards in public sector ICT enables fairer competition amongst tenderers. Do you agree with the Free Software Foundation Europe's Definition of Open Standards?

3.b. Will you work to achieve strict adherence to Open Standards in the public sector? If so, how do you plan to do this?

  • 4

4.a. Is your party planing to promote the usage of Free Software in state education?

4.b. Does your party intend to promote the teaching of transferable ICT skills, rather than product or vendor specific knowledge?

  • 5. Many public sector organisations advertise non-Free Software on their websites, such as promotions for 'Adobe Reader'. What is your opinion on this kind of advertising, and do you have any plans concerning it?
  • 6

6.a. In Germany software is covered by copyright law and, like literature, is therefore unpatentable. Nevertheless, patents on software continue to be granted by patent offices. The technology monopolies that these patents result in lead to legal uncertainty for software companies and hamper innovation in all European companies. What is your position on software patents?

6.b. How will you prevent them from threatening the growth of Germany's economy?

Letra drejtuar partive politike

Letra/email-i që do i dërgohet partive politike do përpilohet këtu.

Mbulim në media