Difference between revisions of "Zgjedhjet Parlamentare në Shqipëri 2017"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(shtova kategorine rreth listes se kontakteve te partive politike)
Line 10: Line 10:
 
* java 27.03.2017: pëpilimi i shkresës zyrtare që do i dërgohet partive politike bazuar në [https://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.en.html fushatën e FSFE];
 
* java 27.03.2017: pëpilimi i shkresës zyrtare që do i dërgohet partive politike bazuar në [https://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.en.html fushatën e FSFE];
 
* java 03.04.2017: blog post rreth projektit në openlabs.cc;
 
* java 03.04.2017: blog post rreth projektit në openlabs.cc;
 +
 +
== Lista e kontakteve të partive politike ==
 +
Lista e partive politike si dhe adresa e tyre postare dhe elektronike do kërkohet nga institucioni i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i cili është dhe organi kompetent për të dhënë një informacion të tillë. [http://www.cec.org.al/sq-al/Njoftime/Programi-i-Transparenc%C3%ABs Bazuar në website zyrtar të KQZ] emaili i personit përgjegjës për të drejtën e inforimit është Olsi.Peto (@) cec.gov.al.
 +
Email-i që do dërgohet do përpilohet [https://pad.openlabs.cc/p/2obATdAebz këtu].
  
 
== Mbulim në media ==
 
== Mbulim në media ==
 
* https://twitter.com/Sjig/status/839403107612250112
 
* https://twitter.com/Sjig/status/839403107612250112
 
* https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/albanian-open-source-advocates-target-elections
 
* https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/albanian-open-source-advocates-target-elections

Revision as of 11:05, 19 March 2017

Fushata: pyet Partitë Politike në zgjedhjet e vitit 2017 në Republikën e Shqipërisë
Kjo fushatë është frymëzuar dhe ripërdor infrastrukturën e fushatave të iniciuara nga Free Software Foundation Europe. Ju mund të gjeni detaje këtu: https://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.en.html

Qëllimi i fushatës
rreth qasjes së tyre rreth platformave dhe kulturës me kodburim të lirë dhe të hapur, të dhënave të hapura, privatësisë në rrjet dhe lirinë e qasjes së qytetarëve në rrjet.

Plani i punës i propozuar është si më poshtë:

  • java 20.03.2017: kontaktim i KQZ me shkresë zyrtare të protokolluar për të marrë listën e partive politive që do kandidojnë në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017 www.cec.org.al;
  • java 27.03.2017: pëpilimi i shkresës zyrtare që do i dërgohet KQZ;
  • java 27.03.2017: pëpilimi i shkresës zyrtare që do i dërgohet partive politike bazuar në fushatën e FSFE;
  • java 03.04.2017: blog post rreth projektit në openlabs.cc;

Lista e kontakteve të partive politike

Lista e partive politike si dhe adresa e tyre postare dhe elektronike do kërkohet nga institucioni i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i cili është dhe organi kompetent për të dhënë një informacion të tillë. Bazuar në website zyrtar të KQZ emaili i personit përgjegjës për të drejtën e inforimit është Olsi.Peto (@) cec.gov.al. Email-i që do dërgohet do përpilohet këtu.

Mbulim në media