Difference between revisions of "Zgjedhjet Parlamentare në Shqipëri 2017"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
m
Line 2: Line 2:
 
Kjo fushatë është frymëzuar dhe ripërdor infrastrukturën e fushatave të iniciuara nga Free Software Foundation Europe. Ju mund të gjeni detaje këtu: [http://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.en.html https://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.en.html]
 
Kjo fushatë është frymëzuar dhe ripërdor infrastrukturën e fushatave të iniciuara nga Free Software Foundation Europe. Ju mund të gjeni detaje këtu: [http://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.en.html https://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.en.html]
  
Qëllimi i fushatës  
+
'''Qëllimi i fushatës''' <br />
 
rreth qasjes së tyre rreth platformave dhe kulturës me kodburim të lirë dhe të hapur, të dhënave të hapura, privatësisë në rrjet dhe lirinë e qasjes së qytetarëve në rrjet.
 
rreth qasjes së tyre rreth platformave dhe kulturës me kodburim të lirë dhe të hapur, të dhënave të hapura, privatësisë në rrjet dhe lirinë e qasjes së qytetarëve në rrjet.
  
Line 10: Line 10:
 
* java 27.03.2017: pëpilimi i shkresës zyrtare që do i dërgohet partive politike bazuar në [https://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.en.html fushatën e FSFE];
 
* java 27.03.2017: pëpilimi i shkresës zyrtare që do i dërgohet partive politike bazuar në [https://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.en.html fushatën e FSFE];
 
* java 03.04.2017: blog post rreth projektit në openlabs.cc;
 
* java 03.04.2017: blog post rreth projektit në openlabs.cc;
 +
 +
== Mbulim në media ==
 +
* https://twitter.com/Sjig/status/839403107612250112
 +
* https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/albanian-open-source-advocates-target-elections

Revision as of 09:21, 19 March 2017

Fushata: pyet Partitë Politike në zgjedhjet e vitit 2017 në Republikën e Shqipërisë
Kjo fushatë është frymëzuar dhe ripërdor infrastrukturën e fushatave të iniciuara nga Free Software Foundation Europe. Ju mund të gjeni detaje këtu: https://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.en.html

Qëllimi i fushatës
rreth qasjes së tyre rreth platformave dhe kulturës me kodburim të lirë dhe të hapur, të dhënave të hapura, privatësisë në rrjet dhe lirinë e qasjes së qytetarëve në rrjet.

Plani i punës i propozuar është si më poshtë:

  • java 20.03.2017: kontaktim i KQZ me shkresë zyrtare të protokolluar për të marrë listën e partive politive që do kandidojnë në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017 www.cec.org.al;
  • java 27.03.2017: pëpilimi i shkresës zyrtare që do i dërgohet KQZ;
  • java 27.03.2017: pëpilimi i shkresës zyrtare që do i dërgohet partive politike bazuar në fushatën e FSFE;
  • java 03.04.2017: blog post rreth projektit në openlabs.cc;

Mbulim në media