Difference between revisions of "Zgjedhjet Parlamentare në Shqipëri 2017"

Jump to navigation Jump to search
Line 214: Line 214:
'''7. Liria e Panoramës'''
'''7. Liria e Panoramës'''
* Liria e Panoramës ofrohet nga pjesa dërrmuese e vendeve anëtare të EU, por jo nga legjislacioni Shqiptar i të drejtës së autorit. Mungesa e Lirisë së Panoramës (wikipedia.org/wiki/Freedom_of_panorama) në vendin tonë ka sjellë si pasojë që për shumë monumente, foto apo skulptura në vende publike dhe të financuara nga buxheti i taksapaguesve për krijimin e tyre, kërkohet që t'i merret leje autorit për të nxjerrë foto dhe ngarkuar/shpërndarë këto foto në internet në website si Wikipedia etj. Si mendoni ta rregulloni Lirinë e Panoramës për ambientet publike apo/dhe objekte të financuara nga buxheti i shtetit që kushdo të ketë lirinë që do të shpërndajë këto materiale në internet?
* Liria e Panoramës ofrohet nga pjesa dërrmuese e vendeve anëtare të EU, por jo nga legjislacioni Shqiptar i të drejtës së autorit. Mungesa e Lirisë së Panoramës (wikipedia.org/wiki/Freedom_of_panorama) në vendin tonë ka sjellë si pasojë që për shumë monumente, foto apo skulptura në vende publike dhe të financuara nga buxheti i taksapaguesve për krijimin e tyre, kërkohet që t'i merret leje autorit për të nxjerrë foto dhe ngarkuar/shpërndarë këto foto në internet në website si Wikipedia etj. Si mendoni ta rregulloni Lirinë e Panoramës për ambientet publike apo/dhe objekte të financuara nga buxheti i shtetit që kushdo të ketë lirinë që do të shpërndajë këto materiale në internet?
Planifikoni që të ndryshoni ligjin e të drejtës së autorit që të kemi Freedom of Panorama dhe në Shqipëri?  
* Planifikoni që të ndryshoni ligjin e të drejtës së autorit që të kemi Freedom of Panorama dhe në Shqipëri?  
** Per kete pjese do mundohemi te jemi pak gjithe perfshires dhe duke mbledhur gjithe komunitetet per ta vendosur kete gje.
** Per kete pjese do mundohemi te jemi pak gjithe perfshires dhe duke mbledhur gjithe komunitetet per ta vendosur kete gje.