Difference between revisions of "Zgjedhjet Parlamentare në Shqipëri 2017"

Jump to navigation Jump to search
(→‎Pyetjet drejt partive: permiresova strukturen)
(→‎Pyetjet drejt partive: permiresova piken 5)
Line 53: Line 53:
* 4.b A ka për qëllim subjekti juaj të promovojë mësimin e aftësive të transferueshme në ICT, në vend të promovimit të një produkti ose certifikate dijesh të kompanive specifike?
* 4.b A ka për qëllim subjekti juaj të promovojë mësimin e aftësive të transferueshme në ICT, në vend të promovimit të një produkti ose certifikate dijesh të kompanive specifike?


'''5.''' Shumë institucione të sektorit publik reklamojnë softuer jo të lirë (me kodburim të lirë dhe të hapur) në uebfaqet e tyre, si për shëmbull  "Adobe Reader", "Microsoft Word" ose shërbime cloud nga kompani si "Google" që nuk respektojnë privatësinë e qytetarëve. Cili është mendimi juaj për praktika të tilla, dhe a keni një plan specifik për këtë çështje?  
'''5. Mospërdorimi i softuerit jo të lirë në website qeveritare'''
* Shumë institucione të sektorit publik reklamojnë dhe përdorin softuer jo të lirë (me kodburim të lirë dhe të hapur) në uebfaqet e tyre, si për shëmbull  "Adobe Reader", "Microsoft Word", Content Management System ose shërbime cloud nga kompani si "Google" që nuk respektojnë privatësinë e qytetarëve. Cili është mendimi juaj për praktika të tilla, dhe a keni një plan specifik për këtë çështje?  


'''6.''' Gjatë dekadës së fundit janë shtuar dyshimet por dhe është vërtetuar në disa taste që qeveritë në pushtet kanë shfaqur interesin për të implementuar mekanizma të përgjimit masiv me jystifikime të ndryshme. Duke ju kujtuar që përgjimi masiv elektronik është në kundështim me kushtetutën e vendit tonë dhe shkel të drejtën themelore të privatësisë, cila do ishte qasja e partisë tuaj për përgjimet elektronike masive në rast se është në parlament në mandatin e ardhshëm?
'''6.''' Gjatë dekadës së fundit janë shtuar dyshimet por dhe është vërtetuar në disa taste që qeveritë në pushtet kanë shfaqur interesin për të implementuar mekanizma të përgjimit masiv me jystifikime të ndryshme. Duke ju kujtuar që përgjimi masiv elektronik është në kundështim me kushtetutën e vendit tonë dhe shkel të drejtën themelore të privatësisë, cila do ishte qasja e partisë tuaj për përgjimet elektronike masive në rast se është në parlament në mandatin e ardhshëm?