Workshop për Quad9 DNS

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 15:12, 22 November 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (krijova faqen.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Quad9 është një shërbim DNS që ofrohet nga IBM Threat Intelligence për mbrojtje nga domain që njihen që janë keqdashëse dhe nga phishing sites duke ruajtur gjithashtu dhe performancën nëpërmjet DNS resolvers.

Detaje

  • Kur: 18 dhjetor 2017 @ 18:00
  • Ku: Open Labs Hackerspace;
  • Numri i pjesëmarrësve: TBA
  • Ke nevojë të marësh laptop me vete: jo detyrimisht, por do ishte mirë;
  • Ka nevojë të kemi dije teknike: JO;
  • Ka nevojë të kemi qenë në aktivitetet e mëparshme: JO;

Axhenda

së shpejti

Ndërlidhje

  • do plotësohet së shpejti.

Organizatorët

  • Silvi Kolumcaj

Raport i eventit

TBA