Difference between revisions of "Workshop për Git"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
Line 8: Line 8:
15
15
== Detaje ==
== Detaje ==
* Kur: 10.11.2018;
* Kur: 10.11.2018, ora 10:00;
* Ku: Open Labs Hackerspace
* Ku: Open Labs Hackerspace
* Numri i pjesëmarrësve: (plotësohet pas aktivitetit);
* Numri i pjesëmarrësve: (plotësohet pas aktivitetit);

Revision as of 18:00, 10 November 2018

Përshkrimi

Git është një Sistem i Kontrollit të Versioneve i decentralizuar, i cili është Open Source dhe lejon zhvilluesit, dizajnerat etj të ruajnë dhe gjurmojnë çdo ndryshim të kodit, skedarëve etj në një mënyrë kronologjike dhe të mundëson të rikthehesh në faza të mëparshme. Ky sistem u mundëson përdoruesve të saj të punojnë në ekipe të mëdha, në projekte komplekse, në një mënyrë të organizuar dhe duke minimizuar konfliktet ndërmjet ndryshimeve të bëra nga përdorues të ndryshëm. Qëllimi i kësaj punëtorie është njohja dhe familjarizimi me disa komanda bazë Git duke përdorur terminalin. Git në vetvete është një version control system i cili mund të instalohet në çdo server, por në këtë punëtori do të fokusohemi në GitHub, i cili përdoret nga mijëra zhvillues në të gjithë boten.

Jeni të ftuar të bëheni pjesë e kësaj punëtorie në mjedisin e Open Labs Hackerspace.

Pjesëmarrësit

15

Detaje

  • Kur: 10.11.2018, ora 10:00;
  • Ku: Open Labs Hackerspace
  • Numri i pjesëmarrësve: (plotësohet pas aktivitetit);
  • Ka nevojë të kemi dije teknike paraprakte: JO.
  • Ka nevoje të kem qënë në eventet e mëparshme: JO.

Axhenda

  • TBA

Shënime

Organizatorët

  • Xheni Myrtaj


Raport i aktivitetit