Workshop on regular expressions and string functions in Python

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 14:40, 1 January 2018 by Elioqoshi (talk | contribs) (perkthim ne Shqip)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Në përllogaritje kemi të bëjmë shumë me trajtim teksti dhe shprehje të rregullta, të cilët janë veglat kryesore për këtë. John Sturdy, një nga anëtarët tanë të largët, do të shpjegojë si mund të përdorim implementimin e Python të këtyre funksioneve, së bashku me disa prej funksioneve të tjera për trajimin e tekstit.

Detaje

  • Kur: 29 Dhjetor 2017; 16:30
  • Ku: Open Labs Hackerspace;

Ndërlidhje

Organizatorët nga hackerspace

  • John Sturdy

Raport i eventit

  • së shpejti