Difference between revisions of "Workshop on regular expressions and string functions in Python"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(krijova aktivitetin)
 
(perkthim ne Shqip)
 
Line 1: Line 1:
A lot of computing is about text handling, and “regular expressions” are one of the main tools for this (like a more powerful version of “wildcards” in searches). John Sturdy, one of our remote members, will explain how to use Python’s implementation of them, along with some of its other text handling functions.
Në përllogaritje kemi të bëjmë shumë me trajtim teksti dhe shprehje të rregullta, të cilët janë veglat kryesore për këtë. John Sturdy, një nga anëtarët tanë të largët, do të shpjegojë si mund të përdorim implementimin e Python të këtyre funksioneve, së bashku me disa prej funksioneve të tjera për trajimin e tekstit.


== Detaje ==
== Detaje ==
* Kur: 29 dhjetor 2017; 16:30
* Kur: 29 Dhjetor 2017; 16:30
* Ku: Open Labs Hackerspace;
* Ku: Open Labs Hackerspace;Latest revision as of 14:40, 1 January 2018

Në përllogaritje kemi të bëjmë shumë me trajtim teksti dhe shprehje të rregullta, të cilët janë veglat kryesore për këtë. John Sturdy, një nga anëtarët tanë të largët, do të shpjegojë si mund të përdorim implementimin e Python të këtyre funksioneve, së bashku me disa prej funksioneve të tjera për trajimin e tekstit.

Detaje

  • Kur: 29 Dhjetor 2017; 16:30
  • Ku: Open Labs Hackerspace;

Ndërlidhje

Organizatorët nga hackerspace

  • John Sturdy

Raport i eventit

  • së shpejti