Difference between revisions of "Wikipedia dhe OSM në Burrel"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(shtova informacion në bazë të template)
Line 1: Line 1:
===Përshkrimi===
+
'''Code Week''' ose '''Java e Kodimit''' është një lëvizje që ka nisur në vitin 2013 në Europë. Qëllimi i kësaj lëvizjeje është që përmes një seri aktivitetesh të promovojë të të krijuarit përmes kodimit. Vullnetarë në mbarë botën u vinë në ndihmë personave të grupmoshave të ndryshme për t'u demostruar se si përmes kodimit mund të realizojnë idetë që kanë, të zhvillojnë mëtej aftësitë e tyre në botën e teknologjisë dhe të sjelli njerez të frymëzuar dhe me qëllime të njëjta sëbashku. Kjo nismë zhvillohet në mbarë botën nga vullnetarë. Vitin e kaluar aktivite u zhvilluan në mbi 50 vende, përfshirë edhe Shqipërinë.
  
'''Code Week''' ose '''Java e Kodimit''' është një lëvizje që ka nisur vitin 2013 në Europë. Qëllimi i kësaj lëvizjeje është që përmes një seri aktivitetesh promovojë të krijuarit përmes kodimit. Vullnetarë në mbarë botën u vinë në ndihmë personave të grupmoshave të ndryshme për t'u demostruar se si përmes kodimit mund të realizojnë idetë që kanë, të zhvillojnë mëtej aftësitë e tyre në botën e teknologjisë dhe të sjelli njerez të frymëzuar dhe me qëllime të njëjta sëbashku. Kjo nismë zhvillohet mbarë botën nga vullnetarë. Vitin e kaluar aktivite u zhvilluan në mbi 50 vende, përfshirë edhe Shqipërinë.
+
== Detaje ==
 +
* Kur: se shpejti;
 +
* Ku: Burrel (vendos emrat e shkollave këtu);
 +
* Promo URL: [eucodeweek.openlabs.cc] (infra duhet ta bej redirect ketu);
 +
 
 +
== Axhenda ==
 +
Më poshtë axhenda potë
 +
 
 +
=== Dita 1: XX.12.2018 ===
 +
 
 +
=== Dita 2: XX.12.2018 ===
 +
 
 +
=== Dita 2: XX.12.2018 ===
 +
 
 +
== Ndërlidhje ==
 +
* Forum (anëtarët): https://forum.openlabs.cc/t/code-week-eu-2017/581
 +
* Forum publik: së shpejti
 +
* Foto: (së shpejti Commons)
 +
 
 +
== Organizatorët ==
 +
* Anisa Kuci;
 +
* Mariana Balla;
 +
* Redon Skikuli.
 +
 
 +
== Raport i eventit ==
 +
* (vendos këtu cfarë mund përmirësohet)
 +
* (vendos këtu cfarë mund përmirësohet si psh: më shumë mbulim rrjetet sociale)

Revision as of 19:41, 19 December 2017

Code Week ose Java e Kodimit është një lëvizje që ka nisur në vitin 2013 në Europë. Qëllimi i kësaj lëvizjeje është që përmes një seri aktivitetesh të promovojë të të krijuarit përmes kodimit. Vullnetarë në mbarë botën u vinë në ndihmë personave të grupmoshave të ndryshme për t'u demostruar se si përmes kodimit mund të realizojnë idetë që kanë, të zhvillojnë mëtej aftësitë e tyre në botën e teknologjisë dhe të sjelli njerez të frymëzuar dhe me qëllime të njëjta sëbashku. Kjo nismë zhvillohet në mbarë botën nga vullnetarë. Vitin e kaluar aktivite u zhvilluan në mbi 50 vende, përfshirë edhe Shqipërinë.

Detaje

  • Kur: se shpejti;
  • Ku: Burrel (vendos emrat e shkollave këtu);
  • Promo URL: [eucodeweek.openlabs.cc] (infra duhet ta bej redirect ketu);

Axhenda

Më poshtë axhenda potë

Dita 1: XX.12.2018

Dita 2: XX.12.2018

Dita 2: XX.12.2018

Ndërlidhje

Organizatorët

  • Anisa Kuci;
  • Mariana Balla;
  • Redon Skikuli.

Raport i eventit

  • (vendos këtu cfarë mund të përmirësohet)
  • (vendos këtu cfarë mund të përmirësohet si psh: më shumë mbulim në rrjetet sociale)