Wikipedia 15th Anniversary

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 17:50, 6 January 2018 by Rskikuli (talk | contribs) (krijova faqen)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Se shpejti

Detaje

  • Kur: ;
  • Ku: Open Labs Hackerspace;
  • Nevojë të marrësh laptop me vete: idealisht po;
  • Ka nevojë të kesh dije teknike: jo;
  • Ka nevoje të kesh qënë në eventet e mëparshme: jo;

Axhenda

Ndërlidhje

Organizatorët

  • Marin Kaltani

Raport i eventit

  • së shpejti