Wikipedia

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 12:26, 1 November 2018 by Rskikuli (talk | contribs) (shtova WC UG Albania)
Jump to navigation Jump to search

Kjo është faqja e grupit të punës së anëtarëve të Open Labs rreth Wikipedia dhe nënprojekteve të tjera të Wikimedia Foundation si dhe dijes së hapur.

Anëtarët

  • Rskikuli

Iniciativat

User Groups


Aktivitetet

2017

2016

2015

2014

2013

Ndërlidhje

Do shtohet informacion së shpejti.