Wikipedia

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 13:18, 24 September 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (→‎Iniciativat: shtova konkursin Wiki Loves Monuments)
Jump to navigation Jump to search

Kjo është faqja e grupit të punës së anëtarëve të Open Labs rreth Wikipedia dhe nënprojekteve të tjera të Wikimedia Foundation si dhe dijes së hapur.

Anëtarët

  • Rskikuli

Iniciativat

Aktivitetet

2017

2016

2015

2014

2013

Ndërlidhje

Do shtohet informacion së shpejti.