Wikipedia

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 13:21, 21 July 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Shtova aktivitetet e kaluara.)
Jump to navigation Jump to search

Kjo është faqja e grupit të punës së anëtarëve të Open Labs rreth Wikipedia dhe nënprojekteve të tjera të Wikimedia Foundation si dhe dijes së hapur.

Anëtarët

  • Rskikuli

Iniciativat

Do shtohet informacion së shpejti.

Aktivitetet

  • 2014
  • 2013

Ndërlidhje

Do shtohet informacion së shpejti.