Wikipedia

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 16:05, 9 June 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (Krijova faqen)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Kjo është faqja e grupit të punës së anëtarëve të Open Labs rreth Wikipedia dhe nënprojekteve të tjera të Wikimedia Foundation si dhe dijes së hapur.

Anëtarët

  • Rskikuli

Iniciativat

Do shtohet informacion së shpejti.

Aktivitetet

Do shtohet informacion së shpejti.

Ndërlidhje

Do shtohet informacion së shpejti.