Open main menu

Open Labs Hackerspace β

Wikipedia

Kjo është faqja e grupit të punës së anëtarëve të Open Labs rreth Wikipedia dhe nënprojekteve të tjera të Wikimedia Foundation si dhe dijes së hapur.

Contents

Anëtarët

  • Rskikuli
  • Silva
  • Nafie
  • Sidorela
  • Mariana

Iniciativat

User Groups

Aktivitetet

2017

2016

2015

2014

2013

Ndërlidhje

Do shtohet informacion së shpejti.