Wikiakademia dhe Wikimedia : Lokalizimi

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 21:33, 25 November 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Krijova faqen.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

WikiAkademia Shqiptare vazhdon promovimin e projekteve si Wikipedia por përveç saj ajo po meret dhe me përkthimin e kësaj platforme në gjuhën shqipe.
Translatewiki.net është faqja zyrtare ku bëhen përkthimet e projekteve të ndryshme si WikiMedia dhe OpenStreetMap. Proçedurat se si mund të përfshiheni në përkthim do të tregohen në workshopin e radhës në Open Labs.

Detaje

  • Kur: 9 korrik 2014
  • Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet këtu.

Ndërlidhje

Raport i eventit