Difference between revisions of "WikiFilmat SQ - aktiviteti nr.2"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(shtova përmbajtje)
 
(shtova daten dhe oren e aktivitetit)
 
Line 4: Line 4:
== Detaje ==
== Detaje ==
* Ku: Open Labs Hackerspace
* Ku: Open Labs Hackerspace
* Kur: 19.03.2019 @ 18:30
* Ka nevojë të kemi dije teknike paraprakte: JO.
* Ka nevojë të kemi dije teknike paraprakte: JO.Latest revision as of 16:37, 19 March 2019

Përshkrimi

WikiFilmat është një projekt nga Wikimedia Community User Group Albania në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Filmit. Projekti ka si synim të pasurojë Wikipedian, Wikidata dhe WikiCommons me informacione rreth filmave shqiptarë. Qendra Kombëtare e Filmit në kuadër të këtij bashkëpunim ka vënë në dispozicion listën e filmave të financuar nga ta përgjatë viteve, si dhe informacione të tjera për tematikën, aktorët dhe regjisorët e tyre.

Detaje

  • Ku: Open Labs Hackerspace
  • Kur: 19.03.2019 @ 18:30
  • Ka nevojë të kemi dije teknike paraprakte: JO.

Axhenda

  • Prezantim i shkurtër rreth Wikipedia
  • Prezantim i projektit WikiFilmat
  • Editathon: Editojmë së bashku në wikipedia duke shtuar filmat të rinj.

Link

Organizatorët

  • Wikimedia Community User Group Albania