Webmacademy nr 7 në Openlabs

Revision as of 10:15, 9 August 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Krijova faqen për aktivitetin.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Përshkrimi

Vazhdojnë takimet për të folur së bashku rreth webit të hapur edhe programimit në web.

Detaje

  • Kur: 17 janar 2015 @14.00
  • Ku: Open Labs, Rruga Brigada VIII, Nr.7, 1000

Ndërlidhje

Raport i eventit