Webmacademy nr 6 në Open Labs

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 10:30, 9 August 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Krijova faqen për aktivitetin.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Gjatë takimit ju mund të mësoni programimin në web me platformën Webmaker fillimisht dhe duke shkuar në mësime pak më të avancuara në një fazë të dytë si serverside languages etj. Si gjithmonë qëllimi i takimit është të mblidhemi dhe të mësojme sa më shumë nga njëri-tjetri për web-in e hapur.

Mos harro të marrësh laptop me vete në qoftë se ke.

Detaje

  • Kur: 10 janar 2015 @14.00
  • Ku: Open Labs, Rruga Brigada VIII, Nr.7, 1000

Ndërlidhje

Raport i eventit