Webmacademy nr 1 në Open Labs

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 10:47, 9 August 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Krijova faqen për aktivitetin.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Takimi i parë me karakter puntorie (workshop) ku ju mund të mësoni programimin në web me platformen Webmaker fillimisht dhe duke shkuar në mësime pak më të avancuara në një fazë të dytë si serverside languages etj. Takohemi çdo të shtunë deri në fund të dhjetorit në 16.00 në ambientet e Open Labs.

Qëllimi: të mblidhemi dhe të mesojme sa më shumë nga njëri-tjetri për web-in e hapur.

Detaje

  • Kur: 22 nëntor 2014 @16.00
  • Ku: Open Labs, Rruga Brigada VIII, Nr.7, 1000

Ndërlidhje

Raport i eventit