Ubuntu User days 2014

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 22:40, 25 November 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Krijova faqen për aktivitetin.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Ky takim u zhvillua në mbështetje të Ubuntu User Days: wiki.ubuntu.com/UserDays

Programi i takimit:

  • Ku mund të gjejmë ndihmë për Ubuntu-në (Florian Tani)
  • Si mund të përfshihemi në komunitetin Ubuntu (Florian Tani)
  • Si të instalojmë programet me anë të komandave (Dashamir Hoxha)
  • Si të konfigurojmë një firewall me anë të komandave (Dashamir Hoxha)
  • Instalim i Ubuntu-së dhe i varianteve të saj (MintLinux, ElementerzOS, PearOS, etc.)

Detaje

  • Kur: 23 Janar 2014 @17:00
  • Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet këtu.

Ndërlidhje

Raport i eventit