Translations:Zgjedhjet Parlamentare në Shqipëri 2017/43/sq

  • A ka për qëllim subjekti juaj të promovojë mësimin e aftësive të transferueshme në ICT, në vend të promovimit të një produkti ose certifikate dijesh të kompanive private specifike?
    • Shteti do mundohet te krijoj nje standart per aftesit patjeter qe certifikimet w3schols e te tjera si kjo do te njiheshin nga administrata dhe nga universitet