Translations:Zgjedhjet Parlamentare në Shqipëri 2017/36/sq

1. Përdorimi i programeve free open source në administratë

  • Planifikoni që të promovoni përdorimin e programeve kompjuterike me kodburim të lirë dhe të hapur (free open source) në administratë? Në qoftë se po, si planifikoni që të bëni diçka të tillë?
    • Ne pretendojme qe e gjithe administrata te kaloje ne linux dhe shteti shqiptar do te kursente me perafersi 12 Milion Euro nga kjo zgjidhje.Te gjitha keto para do te shkonin ne ndihm te Fakultetit te Shkencave te Natyres dhe Fakulteteve ku studiohet informatike dhe shkenca ekzakte.