Translations:Zgjedhjet Parlamentare në Shqipëri 2017/21/sq

Statusi i përgjigjeve të partive politike

Rradha e partive është bazuar në listën zyrtare të KQZ