Difference between revisions of "Translations:Raporti Financiar - Gusht 2017/5/en"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(Krijoi faqen me "! Amount ! Amount in USD !Comment |- | Rent | 25000 ALL | 226,06 USD | |- | Electricity & Utilities | 3000 ALL | 27,12 USD | |- | Accountant | 5000 ALL | 45,21 USD | |- | Health...")
 
 
Line 44: Line 44:
|-
|-
|Members Private Locker
|Members Private Locker
|800 ALL
|5800 ALL
|7,21 USD
|52,42 USD
|Each member can pay 200 ALL monthly to have their own locker at the hackerspace
|Each member can pay 200 ALL monthly to have their own locker at the hackerspace
|-
|-
| colspan="2" | '''<u>Total expenses</u>'''
| colspan="2" | '''<u>Total expenses</u>'''
| '''<u>1180.75 USD</u>'''
| '''<u>1225.96 USD</u>'''
|
|
|}
|}

Latest revision as of 22:23, 9 September 2017

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Raporti Financiar - Gusht 2017)
! Shuma
!Shuma në USD
!Koment
|-
| Qera
| 25000 ALL
| 226,06 USD
|
|-
| Drita & Uji
| 3000 ALL
| 27,12 USD
|
|-
| Financieri
| 5000 ALL
| 45,21 USD
|
|-
| Sigurime Shoqërore
| 9000 ALL
| 81,38 USD
|Në Shqipëri, çdo OJF duhet të punësojë të paktën një person. Në rastin tonë është Presidentja jonë e bordit, Kristi Progri, për të cilën mbulojmë sigurimet shoqërore.
|-
| Ujë të pijshëm
| 500 ALL
| 4,52 USD
|
|-
| Tripod për kamera
| 35 EUR 
| 42,12 USD
|Blemë një tripod për kamerat tona në FOSScamp Syros
|-
| OSCAL Dizajn
| 600 EUR
| 722,13 USD
|Pagesa e mbetur për Kleidi Eski, dizajneri që ka bërë identitetin vizual te OSCAL.
|- 
| DigitalOcean kredite
| 25 USD
| 25 USD
|Ishim shumë afër të fikjes së infrastrukturës, pra shtuam 25 USD kredite në DigitalOcean. Fatmirësisht na sponsorizuan me 800 USD kredite të tjera.
|-
|Dollap për anëtarët
|800 ALL
|7,21 USD
|Secili anëtar mund të paguajë 200 ALL në muaj për të patur dollapin e tyre.
|-
| colspan="2" | '''<u>Shpenzime totale</u>'''
| '''<u>1180.75 USD</u>'''
|
|}

! Amount ! Amount in USD !Comment |- | Rent | 25000 ALL | 226,06 USD | |- | Electricity & Utilities | 3000 ALL | 27,12 USD | |- | Accountant | 5000 ALL | 45,21 USD | |- | Health insurance for board director | 9000 ALL | 81,38 USD |In Albania, every non-profit needs to employ at least one person. In our case, our Board Director, Kristi Progri is employed, for which we pay social security. |- | Drinking water | 500 ALL | 4,52 USD | |- | Tripod for camera | 35 EUR | 42,12 USD |We bought a tripod at FOSScamp Syros for our cameras |- | OSCAL Visual Identity & Design | 600 EUR | 722,13 USD |This is an overdue payment for Kleidi Eski, our designer who did the OSCAL Visual Identity. |- | Digital Ocean hosting credits | 25 USD | 25 USD |We were on the brink of having our infrastructure shut down, so we added 25 USD credits. Luckily DigitalOcean came to the rescue and sponsored us with 800 USD credits |- |Members Private Locker |5800 ALL |52,42 USD |Each member can pay 200 ALL monthly to have their own locker at the hackerspace |- | colspan="2" | Total expenses | 1225.96 USD | |}