Translations:Pyetje të bëra shpesh/9/sq

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 23:40, 12 July 2017 by FuzzyBot (talk | contribs) (Importing a new version from external source)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Si funksionon proçesi i anëtarësimeve?

Në fund të çdo muaji do të mblidhet "Komiteti i Anëtarësimeve", një grup prej tre personash, të cilët do të bëjnë verifikimin e kontributeve tuaja dhe në fillim të muajit pasardhës ata do t'ju kthejnë përgjigje nëse jeni aprovuar apo jo. Komiteti i Anëtarësimeve përbëhet nga Anxhelo Lushka, Mariana Balla dhe Nafie Shehu.