Translations:Manifesto/11/sq

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 15:05, 11 July 2017 by FuzzyBot (talk | contribs) (Importing a new version from external source)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • Të rrisë ndërgjegjësimin në Shqipëri (dhe jo vetëm) për avantazhet e burimit të hapur dhe FLOSS; dhe