Translations:Kreu/7/sq

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 14:58, 11 July 2017 by FuzzyBot (talk | contribs) (Importing a new version from external source)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përfshihu në zhvillimite e komunitetit

Anëtarët e hackerspace vendosin për zhvillimet e komunitetit dhe jo vetëm duke biseduar dh argumentuar në forum.openlabs.cc.