Difference between revisions of "Translations:Kreu/11/sq"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(Importing a new version from external source)
 
(Importing a new version from external source)
 
Line 7: Line 7:
 
**[[Politika e privatësisë | Politika e privatësisë]]
 
**[[Politika e privatësisë | Politika e privatësisë]]
 
**[[Komunikimi | Komunikimi]]
 
**[[Komunikimi | Komunikimi]]
**[[Antarësohu | Antarësohu]]
+
** [https://openlabs.cc/anetaresohu/ Antarësohu]
 
* [[Projekte| Zbulo projektet tona]]
 
* [[Projekte| Zbulo projektet tona]]
 
* [[Pastrimi | Pastrimi]]
 
* [[Pastrimi | Pastrimi]]
 
|s1-box3-title=Aktivitete
 
|s1-box3-title=Aktivitete
 
|s1-box3-content= Që nga 2012 kur Open Labs është themeluar, kemi patur takime dhe aktivitete javore duke filluar me takimet joformale duke pirë një kafe, deri në konferencën vjetore OSCAL që organizojmë që nga 2014. Mënyra më e mirë për të na njohur është të vish në disa nga aktivitetet tona, të shkëmbehësh me anëtarët e tjerë dhe të bësh shumë pyetje.
 
|s1-box3-content= Që nga 2012 kur Open Labs është themeluar, kemi patur takime dhe aktivitete javore duke filluar me takimet joformale duke pirë një kafe, deri në konferencën vjetore OSCAL që organizojmë që nga 2014. Mënyra më e mirë për të na njohur është të vish në disa nga aktivitetet tona, të shkëmbehësh me anëtarët e tjerë dhe të bësh shumë pyetje.

Latest revision as of 14:37, 22 July 2017

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Kreu)
|s1-box2-title=I/E porsaardhur?
|s1-box2-content=Do të jesh pjesë e Open Labs Hackerspace? Këtu mund të gjesh disa gjëra që mund të bësh për kuptuar me shumë rreth kulturës në Open Labs Hackerspace.
* [[Rreth Nesh | Rreth Nesh]]
**[[Pyetje të bëra shpesh | Pyetje të bëra shpesh]]
**[[Manifesto | Manifesto]]
**[[Kodi i mirësjelljes | Kodi i mirësjelljes]]
**[[Politika e privatësisë | Politika e privatësisë]]
**[[Komunikimi | Komunikimi]]
** [https://openlabs.cc/anetaresohu/ Antarësohu]
* [[Projekte| Zbulo projektet tona]]
* [[Pastrimi | Pastrimi]]
|s1-box3-title=Aktivitete
|s1-box3-content= Që nga 2012 kur Open Labs është themeluar, kemi patur takime dhe aktivitete javore duke filluar me takimet joformale duke pirë një kafe, deri në konferencën vjetore OSCAL që organizojmë që nga 2014. Mënyra më e mirë për të na njohur është të vish në disa nga aktivitetet tona, të shkëmbehësh me anëtarët e tjerë dhe të bësh shumë pyetje.
Translation|s1-box2-title=I/E porsaardhur?
|s1-box2-content=Do të jesh pjesë e Open Labs Hackerspace? Këtu mund të gjesh disa gjëra që mund të bësh për kuptuar me shumë rreth kulturës në Open Labs Hackerspace.
* [[Rreth Nesh | Rreth Nesh]]
**[[Pyetje të bëra shpesh | Pyetje të bëra shpesh]]
**[[Manifesto | Manifesto]]
**[[Kodi i mirësjelljes | Kodi i mirësjelljes]]
**[[Politika e privatësisë | Politika e privatësisë]]
**[[Komunikimi | Komunikimi]]
** [https://openlabs.cc/anetaresohu/ Antarësohu]
* [[Projekte| Zbulo projektet tona]]
* [[Pastrimi | Pastrimi]]
|s1-box3-title=Aktivitete
|s1-box3-content= Që nga 2012 kur Open Labs është themeluar, kemi patur takime dhe aktivitete javore duke filluar me takimet joformale duke pirë një kafe, deri në konferencën vjetore OSCAL që organizojmë që nga 2014. Mënyra më e mirë për të na njohur është të vish në disa nga aktivitetet tona, të shkëmbehësh me anëtarët e tjerë dhe të bësh shumë pyetje.

|s1-box2-title=I/E porsaardhur? |s1-box2-content=Do të jesh pjesë e Open Labs Hackerspace? Këtu mund të gjesh disa gjëra që mund të bësh për kuptuar me shumë rreth kulturës në Open Labs Hackerspace.

|s1-box3-title=Aktivitete |s1-box3-content= Që nga 2012 kur Open Labs është themeluar, kemi patur takime dhe aktivitete javore duke filluar me takimet joformale duke pirë një kafe, deri në konferencën vjetore OSCAL që organizojmë që nga 2014. Mënyra më e mirë për të na njohur është të vish në disa nga aktivitetet tona, të shkëmbehësh me anëtarët e tjerë dhe të bësh shumë pyetje.