Difference between revisions of "Translations:Kreu/11/en"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
 
Line 11: Line 11:
* [[Pastrimi | Cleaning]]
* [[Pastrimi | Cleaning]]
|s1-box3-title=Events
|s1-box3-title=Events
|s1-box3-content= Since 2012 when Open Labs was founded , we have organized meetings and weekly events starting with informal meetings by having coffee until the annual OSCAL conference which we have been organizing since 2014. The best way to get to know us is to come at some of our events, talking with other members and asking a lot of questions.
|s1-box3-content= Since 2012 when Open Labs was founded, we have organized meetings and weekly events starting with informal meetings by having coffee with each other and discussing on FLOSS culture, and this is how the first edition of Open Source Conference Albania was started, which we have been organizing since 2014. The best way to get to know us is to come at some of our events, talking with other members and asking a lot of questions.

Latest revision as of 16:00, 11 May 2020

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Kreu)
|s1-box2-title=I/E porsaardhur?
|s1-box2-content=Do të jesh pjesë e Open Labs Hackerspace? Këtu mund të gjesh disa gjëra që mund të bësh për kuptuar me shumë rreth kulturës në Open Labs Hackerspace.
* [[Rreth Nesh | Rreth Nesh]]
**[[Pyetje të bëra shpesh | Pyetje të bëra shpesh]]
**[[Manifesto | Manifesto]]
**[[Kodi i mirësjelljes | Kodi i mirësjelljes]]
**[[Politika e privatësisë | Politika e privatësisë]]
**[[Komunikimi | Komunikimi]]
** [https://openlabs.cc/anetaresohu/ Antarësohu]
* [[Projekte| Zbulo projektet tona]]
* [[Pastrimi | Pastrimi]]
|s1-box3-title=Aktivitete
|s1-box3-content= Që nga 2012 kur Open Labs është themeluar, kemi patur takime dhe aktivitete javore duke filluar me takimet joformale duke pirë një kafe, deri në konferencën vjetore OSCAL që organizojmë që nga 2014. Mënyra më e mirë për të na njohur është të vish në disa nga aktivitetet tona, të shkëmbehësh me anëtarët e tjerë dhe të bësh shumë pyetje.

|s1-box2-title=Newcomer? |s1-box2-content=Do you want to be a part of Open Labs Hackerspace? Here you can find some material that you can read to understand more about Open Labs' culture.

|s1-box3-title=Events |s1-box3-content= Since 2012 when Open Labs was founded, we have organized meetings and weekly events starting with informal meetings by having coffee with each other and discussing on FLOSS culture, and this is how the first edition of Open Source Conference Albania was started, which we have been organizing since 2014. The best way to get to know us is to come at some of our events, talking with other members and asking a lot of questions.