Difference between revisions of "Translations:Kreu/11/en"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(Krijoi faqen me "|s1-box2-title=Newcomer? |s1-box2-content=Will you be part of Open Labs Hackerspace? Here you can find some things you can do to understand more about culture at Open Labs Hacke...")
 
Line 1: Line 1:
 
|s1-box2-title=Newcomer?
 
|s1-box2-title=Newcomer?
|s1-box2-content=Will you be part of Open Labs Hackerspace? Here you can find some things you can do to understand more about culture at Open Labs Hackerspace.
+
|s1-box2-content=Do you want to be a part of Open Labs Hackerspace? Here you can find some material that you can read to understand more about Open Labs' culture.
 
* [[Rreth Nesh | About Us]]
 
* [[Rreth Nesh | About Us]]
 
**[[Pyetje të bëra shpesh | Frequently asked questions]]
 
**[[Pyetje të bëra shpesh | Frequently asked questions]]
Line 11: Line 11:
 
* [[Pastrimi | Cleaning]]
 
* [[Pastrimi | Cleaning]]
 
|s1-box3-title=Events
 
|s1-box3-title=Events
|s1-box3-content= Since 2012 when Open Labs has been established, we have had meetings and weekly activities starting with informal meetings by having coffee until at the annual OSCAL conference that we have been organizing since 2014. The best way to get to know us is to come to some of our activities, swap with other members and ask a lot of questions.
+
|s1-box3-content= Since 2012 when Open Labs was founded , we have organized meetings and weekly events starting with informal meetings by having coffee until the annual OSCAL conference which we have been organizing since 2014. The best way to get to know us is to come at some of our events, talking with other members and asking a lot of questions.

Revision as of 12:10, 22 July 2017

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Kreu)
|s1-box2-title=I/E porsaardhur?
|s1-box2-content=Do të jesh pjesë e Open Labs Hackerspace? Këtu mund të gjesh disa gjëra që mund të bësh për kuptuar me shumë rreth kulturës në Open Labs Hackerspace.
* [[Rreth Nesh | Rreth Nesh]]
**[[Pyetje të bëra shpesh | Pyetje të bëra shpesh]]
**[[Manifesto | Manifesto]]
**[[Kodi i mirësjelljes | Kodi i mirësjelljes]]
**[[Politika e privatësisë | Politika e privatësisë]]
**[[Komunikimi | Komunikimi]]
** [https://openlabs.cc/anetaresohu/ Antarësohu]
* [[Projekte| Zbulo projektet tona]]
* [[Pastrimi | Pastrimi]]
|s1-box3-title=Aktivitete
|s1-box3-content= Që nga 2012 kur Open Labs është themeluar, kemi patur takime dhe aktivitete javore duke filluar me takimet joformale duke pirë një kafe, deri në konferencën vjetore OSCAL që organizojmë që nga 2014. Mënyra më e mirë për të na njohur është të vish në disa nga aktivitetet tona, të shkëmbehësh me anëtarët e tjerë dhe të bësh shumë pyetje.
Translation|s1-box2-title=Newcomer?
|s1-box2-content=Do you want to be a part of Open Labs Hackerspace? Here you can find some material that you can read to understand more about Open Labs' culture.
* [[Rreth Nesh | About Us]]
**[[Pyetje të bëra shpesh | Frequently asked questions]]
**[[Manifesto | Manifesto]]
**[[Kodi i mirësjelljes | Code of Conduct]]
**[[Politika e privatësisë | Privacy Policy]]
**[[Komunikimi | Communication]]
**[[Antarësohu | Become a member]]
* [[Projekte| Discover our projects]]
* [[Pastrimi | Cleaning]]
|s1-box3-title=Events
|s1-box3-content= Since 2012 when Open Labs was founded , we have organized meetings and weekly events starting with informal meetings by having coffee until the annual OSCAL conference which we have been organizing since 2014. The best way to get to know us is to come at some of our events, talking with other members and asking a lot of questions.

|s1-box2-title=Newcomer? |s1-box2-content=Do you want to be a part of Open Labs Hackerspace? Here you can find some material that you can read to understand more about Open Labs' culture.

|s1-box3-title=Events |s1-box3-content= Since 2012 when Open Labs was founded , we have organized meetings and weekly events starting with informal meetings by having coffee until the annual OSCAL conference which we have been organizing since 2014. The best way to get to know us is to come at some of our events, talking with other members and asking a lot of questions.