Translations:Kodi i mirësjelljes/8/sq

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 15:04, 11 July 2017 by FuzzyBot (talk | contribs) (Importing a new version from external source)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Hap vend (në kuptimin e drejtpërdrejtë dhe metaforik) për të gjithë, para se ta kërkojnë vetë këtë gjë. Përpiqu të kuptosh para se të kërkosh të të kuptojnë. Tregohu i mirëkuptueshëm. Shfaq synime pozitive.