Translations:Kodi i mirësjelljes/2/sq

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 15:03, 11 July 2017 by FuzzyBot (talk | contribs) (Importing a new version from external source)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Në Open Labs, shpeshherë kërkojmë shumë nga njëri-tjetri. Gjërat që do të diskutojmë, ndajmë, ndërtojmë, mësojmë dhe krijojmë së bashku, shpesh mund të na çojnë drejt situatave jo shumë të rehatshme.