Open main menu

Translations:Kodi i mirësjelljes/2/sq

Revision as of 15:03, 11 July 2017 by FuzzyBot (talk | contribs) (Importing a new version from external source)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Në Open Labs, shpeshherë kërkojmë shumë nga njëri-tjetri. Gjërat që do të diskutojmë, ndajmë, ndërtojmë, mësojmë dhe krijojmë së bashku, shpesh mund të na çojnë drejt situatave jo shumë të rehatshme.