Translations:Kanalet e komunikimit/1/sq

Revision as of 15:17, 11 July 2017 by FuzzyBot (talk | contribs) (Importing a new version from external source)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Kanali zyrtar i komunikimit të komunitetit është mailing list: openlabs.cc/sq/tools/mailing-list
Ekziston dhe një kanal me anoncime rreth aktiviteteve: t.me/openlabsevents