Open main menu

Translations:FOSScamp Syros 2017/37/sq

Dita 05.09.2017

Dita Koha Tema Vendi Prezantimi
Dita 6 08.30 - 09.15 Mëngjes Apartamente
Dita 6 09.30 - 13.15 Takime 'birds of a feather'. Organizim për FOSScamp 2018 Ermoupoli
Dita 6 13.30 - 14.30 Drekë TBA
Dita 6 14.30 - 17.30 Kohë e lirë TBA
Dita 6 18.00 - 22.30 Mbyllja e FOSScamp 2017 (prezantime nga organizuesit dhe pjesëmarrësit) TBA

Dita 06.09.2017

Dita Koha Tema Vendi Prezantimi
Dita 7 Finalizimi i kontributeve dhe mbyllja e eventit. TBA