Translations:Donacione/9/sq

Revision as of 15:18, 11 July 2017 by FuzzyBot (talk | contribs) (Importing a new version from external source)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Donatorë në Patreon

Së shpejti do shtohet lista e donatorëve që na kanë ndihmuar në Patreon.