Translations:Donacione/5/sq

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 15:18, 11 July 2017 by FuzzyBot (talk | contribs) (Importing a new version from external source)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Donacion në llogarinë tonë bankare

Do jetë e mundur së shpejti.