Trajnim për komandat e Linux (23 Dhjetor 2017)

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 22:25, 22 December 2017 by Elioqoshi (talk | contribs) (Krijoi faqen me "Ky trajnim do të jetë i vazhdueshëm në disa javë gjatë të cilave do të mësojmë komanda të thjeshta dhe të përparuara të Linuxit, kombinimet e komandave, ndërtimin...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ky trajnim do të jetë i vazhdueshëm në disa javë gjatë të cilave do të mësojmë komanda të thjeshta dhe të përparuara të Linuxit, kombinimet e komandave, ndërtimin e skripteve të thjeshta dhe të përparuara, etj. Eventi organizohet nga profesorë të fushës teknologjike në bashkëpunim me anëtarë të Open Labs Hackerspace. Trajnimi do ketë natyrë praktike, ku fillimisht trajnuesit do tregojnë përdorimin e komanadave të ndryshme dhe më pas pjesëmarrësit do ti provojnë vetë ato. Çdo javë do të ketë teste online lidhur me komandat e asaj jave, të cilat pjesëmarrësit do t'i bëjnë në shtëpi dhe më pas do të sqarohen në takimin pasardhës (për ata që nuk kanë arritur ti bëjnë).

Tematikat e programit

 • Komandat e thjeshta të Linuxit
 • Komanda të përparuara
 • Kombinimet e komandave
 • Ndërtimi i skripteve të thjeshta bash
 • Skripte bash të përparuara

Detaje

 • Kur: 23 Dhjetor 2017 @ 10.00 - 12.00 (trajnimi i dyte)
 • Ku: Open Labs Hackerspace;
 • Ka nevojë të marrësh laptop me vete: idealisht po;
 • Ka nevojë të kesh dije teknike: jo;
 • Ka nevojë të kesh qënë në eventet e mëparshme: jo, por mirë është të ndjekësh të gjitha ditët e trajnimit;
 • Për një ecuri në trajnim është e rekomandueshme që pjesëmarrësit të punojnë edhe me librat dhe tutoriale online në të cilët është bazuar programi.

Librat:

Tutorialet online:

Axhenda

Më poshtë axhenda e ditës me temat që do të zhvillohen. Detajet e programit mund të ndryshojnë vazhdimisht.


 • Përsëritje e komandave nga sesioni i fundit (ls, cd, cp, mv, ln, rm, less, etc.)
 • Redirection, stdin+stdout+stderr, /dev/null, pipelines, filters (cat, sort, uniq, grep, wc, head, tail, tee)
 • Të shikuarit e botës sic The shell e sheh. Expansions (pathname, tilde, arithmetic, brace, parameters). Command substitution. Quoting (double quotes, single quotes, escaping characters).
 • Proceset dhe sinjalet (ps, top, jobs, bg, fg, kill, killall, shutdown).
 • Mjedisi i The shell(printenv, set, export, alias, source). Startup files (~/.bashrc etc.).
 • Personalizimi i prompt ($PS1)

Ndërlidhje

Organizatorët

 • Dashamir Hoxha (ligjërues)
 • Eva Vraniçi
 • Nafie Shehu

Raport i eventit

 • së shpejti