Difference between revisions of "Trajnim për komandat e Linux (16 Dhjetor 2017)"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(Krijoi faqen me "Trajnimi për komandat e Linux është një trajnim i vazhdueshëm dedikuar totalisht sistemit operativ Linux dhe distrove të tij! Eventi organizohet nga profesorë të fushës...")
 
 
(23 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
Trajnimi për komandat e Linux është një trajnim i vazhdueshëm dedikuar totalisht sistemit operativ Linux dhe distrove tij!
Ky trajnim do të jetë i vazhdueshëm në disa javë gjatë të cilave do të mësojmë komanda të thjeshta dhe të përparuara të Linuxit, kombinimet e komandave, ndërtimin e skripteve të thjeshta dhe të përparuara, etj. Eventi organizohet nga profesorë të fushës teknologjike bashkëpunim me anëtarë të Open Labs Hackerspace. Trajnimi do ketë natyrë praktike, ku fillimisht trajnuesit do tregojnë përdorimin e komanadave ndryshme dhe më pas pjesëmarrësit do ti provojnë vetë ato. Çdo javë do ketë teste online lidhur me komandat e asaj jave, cilat pjesëmarrësit do t'i bëjnë në shtëpi dhe më pas do sqarohen takimin pasardhës (për ata që nuk kanë arritur ti bëjnë).
Eventi organizohet nga profesorë të fushës teknologjike ne bashkëpunim me anëtarë të Open Labs Hackerspace. Qëllimi i eventit është zgjerimi dhe praktikimi i dijeve rreth komandave të përdorimit të Linux, një sistem operativ open source, gjithashtu socializohemi me Linux-axhinj të tjerë nga rajoni, njihemi me distrot e ndryshme Linux dhe mënyrën se si kontribuojmë komunitetet përkatëse, të organizojmë workshope dhe prezantime për Linux.  
 
= Tematikat e programit =
* Komandat e thjeshta të Linuxit
* Komanda të përparuara
* Kombinimet e komandave
* Ndërtimi i skripteve të thjeshta bash
* Skripte bash të përparuara


== Detaje ==
== Detaje ==
* Kur: 16 Dhjetor 2017;
* Kur:  
      16 Dhjetor 2017 @ 10.00 - 12.00 (trajnimi i parë)
      23 Dhjetor 2017 @ 10.00 - 12.00 (trajnimi i dytë)
      27 Janar 2018 @ 10.00 - 12.00 (trajnimi i tretë)
* Ku: Open Labs Hackerspace;
* Ku: Open Labs Hackerspace;
* Nevojë të marrësh laptop me vete: idealisht po;
* Ka nevojë të marrësh laptop me vete: idealisht po;
* Ka nevojë të kesh dije teknike: jo;
* Ka nevojë të kesh dije teknike: jo;
* Ka nevoje të kesh qënë në eventet e mëparshme: jo;
* Ka nevojë të kesh qënë në eventet e mëparshme: jo, por mirë është të ndjekësh të gjitha ditët e trajnimit;
* Për një ecuri në trajnim është e rekomandueshme që pjesëmarrësit të punojnë edhe me librat dhe tutoriale online në të cilët është bazuar programi.
 
Librat:
**The Linux Command Line (William Shotts) - https://drive.google.com/open?id=1lMwE7lMEaWhayBcDUMZQP9Lun1wROAXN
**Linux Fundamentals (Paul Cobbaut) - https://drive.google.com/file/d/1OlODPmR8dUSVrYN4viXWQKmMSnGZfE-V/view
**Linux Shell Scripting Tutorial (Vivek G Gite) - https://drive.google.com/file/d/1Op3Ilm3NbqrGbLQ1skZN5tlfwebwfyqO/view
 
Tutorialet online:
**http://linuxcommand.org/lc3_learning_the_shell.php
**https://linuxjourney.com/
**http://www.webminal.org/register/


== Axhenda ==
== Axhenda ==
Më poshtë axhenda e ditës. Detajet e programit mund të ndryshojnë vazhdimisht.
Më poshtë axhenda e ditës me temat që do të zhvillohen. Detajet e programit mund të ndryshojnë vazhdimisht.
 
Trajnimi i parë (16 Dhjetor 2017)
 
* Cfarë është Shell? Mësimi i disa komandave të thjeshta (date, cal, df, free, exit).
* Navigacioni (pwd. ls, cd). Filenames relative dhe absolute.
* Eksplorimi i sistemit (ls, file, less). Long directory listing. Struktura direktorike në sistemet Linux.
* Manipulimi i files dhe direktorive (cp, mv, mkdir, rm, ln). Wildcards. Link-e simbolike dhe hard.
* Punimi me disa komanda (type, which, help, man, apropos, info, whatis, alias).
* Trike te tastierës (clear, history, Ctrl+a, Ctrl+e, Ctrl+r).
* Lejet(id, chmod, umask, su, sudo, chown, chgrp, passwd).
* Proceset (ps, top, jobs, bg, fg, kill, killall, shutdown).
 
Trajnimi i dytë (23 Dhjetor 2017)
* Përsëritje e komandave nga sesioni i fundit (ls, cd, cp, mv, ln, rm, less, etc.)
* Redirection, stdin+stdout+stderr, /dev/null, pipelines, filters (cat, sort, uniq, grep, wc, head, tail, tee)
* Të shikuarit e botës sic The shell e sheh. Expansions (pathname, tilde, arithmetic, brace, parameters). Command substitution. Quoting (double quotes, single quotes, escaping characters).
* Proceset dhe sinjalet (ps, top, jobs, bg, fg, kill, killall, shutdown).
* Mjedisi i The shell(printenv, set, export, alias, source). Startup files (~/.bashrc etc.).
* Kustumizi i prompt ($PS1)


=== Dita 1: 12.01.2018 ===
Trajnimi i tretë (27 Janar 2018)
* 18.00: hapja ditës së dytë së CopyFest;
* 18.20: Big Buck Bunny, 00.10.00 minuta #animacion;
* 18.30: Elephants Dream, 00.09.00 minuta #animacion;
* 18.40: Sintel, 00.14.48 #animacion;
* 19.00: Tears of Steel, 00.12.14 #animacion;
* 19.15: pushim i shkurtër (10 minuta);
* 19.25: TPB AFK: The Pirate Bay Away From Keyboard, 1.22.00 #dokumentar;
* 20.50: pushim i shkurtër (10 minuta);
* 21.00:  Steal this film, part 1, 00.52.00;
* 21.55: pushim i shkurtër (10 minuta);
* 22.05: Debtocracy, 01.14.00 #dokumentar #politikë;
* 23.20: disktutim i hapur;
* 23.45: mashup after party (bring your own drink)


== Projeksionet e propozuara ==
*Editing Files (vi)
* Trouble #8: Hack the System (burimi https://sub.media/video/trouble-8-hack-the-system/), 00.34.01;
*Regular Expressions (grep)
* Elephants Dream (burimi: https://orange.blender.org/), 00.09.00 minuta;
*Searching For Files (locate, find, xargs, touch, stat)
* Big Buck Bunny (burimi: https://peach.blender.org/), 00.10.00 minuta;
*Text Processing (cat, sort, uniq, cut, paste, join, tr, sed, comm, diff, patch, aspell)
* Sintel (burimi: https://durian.blender.org/), 00.14.48;
*Archiving And Backup (gzip, bzip2, tar, zip, rsync)
* Tears of Steel (burimi: https://mango.blender.org/), 00.12.14;
*Storage Media (mount, umount, fsck, fdisk, mkfs, fdformat, dd, genisoimage/mkisofs, wodim/cdrecord, md5sum)
* Everything is a Remix (burimi: https://vimeo.com/139094998), 00.37.30;
*Networking (ping, traceroute, ip, netstat, wget, ssh, scp)
* RIP : A Remix Manifesto (burimi: https://vimeo.com/8040182), 01.27.20;
*Package Management (dpkg, apt-get, apt, aptitude, rpm, yum)
* Sita Sings the Blues (burimi: http://www.sitasingstheblues.com/watch.html), 1.21.25;
*Compiling Programs (gcc, make)
* Star Wreck (burimi: http://www.starwreck.com/wp/), 1.43.03;
* The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz (burimi: https://archive.org/details/TheInternetsOwnBoyTheStoryOfAaronSwartz), 02.00.00;
* Debtocracy (burimi: http://infowarproductions.com/portfolio-items/debtocracy/), 74 minuta;
* Catastroika (burimi: http://infowarproductions.com/videos/catastroika_doc/), 87 minunta;
* Steal this film, part 1 (burimi: http://stealthisfilm.com/Part1/), 00.52.00;
* Steal this film, part 2 (burimi: http://stealthisfilm.com/Part2/), 00.44.00;
* Good Copy Bad Copy (burimi: https://vimeo.com/36337847), 00.58.46;


== Ndërlidhje ==
== Ndërlidhje ==
* Forum (anëtarët): së shpejti
* Forum (anëtarët): së shpejti
* Forum publik: së shpejti
* Forum publik: https://forum.openlabs.cc/t/trajnim-per-komandat-e-linuxit/842


== Organizatorët ==
== Organizatorët ==
* Dashamir Hoxha
* Dashamir Hoxha (ligjërues)
* Eva Vranixi
* Eva Vraniçi
* Nafie Shehu


== Raport i eventit ==
== Raport i eventit ==
* së shpejti
* së shpejti

Latest revision as of 15:06, 23 January 2018

Ky trajnim do të jetë i vazhdueshëm në disa javë gjatë të cilave do të mësojmë komanda të thjeshta dhe të përparuara të Linuxit, kombinimet e komandave, ndërtimin e skripteve të thjeshta dhe të përparuara, etj. Eventi organizohet nga profesorë të fushës teknologjike në bashkëpunim me anëtarë të Open Labs Hackerspace. Trajnimi do ketë natyrë praktike, ku fillimisht trajnuesit do tregojnë përdorimin e komanadave të ndryshme dhe më pas pjesëmarrësit do ti provojnë vetë ato. Çdo javë do të ketë teste online lidhur me komandat e asaj jave, të cilat pjesëmarrësit do t'i bëjnë në shtëpi dhe më pas do të sqarohen në takimin pasardhës (për ata që nuk kanë arritur ti bëjnë).

Tematikat e programit

 • Komandat e thjeshta të Linuxit
 • Komanda të përparuara
 • Kombinimet e komandave
 • Ndërtimi i skripteve të thjeshta bash
 • Skripte bash të përparuara

Detaje

 • Kur:
   16 Dhjetor 2017 @ 10.00 - 12.00 (trajnimi i parë)
   23 Dhjetor 2017 @ 10.00 - 12.00 (trajnimi i dytë)
   27 Janar 2018 @ 10.00 - 12.00 (trajnimi i tretë)
 • Ku: Open Labs Hackerspace;
 • Ka nevojë të marrësh laptop me vete: idealisht po;
 • Ka nevojë të kesh dije teknike: jo;
 • Ka nevojë të kesh qënë në eventet e mëparshme: jo, por mirë është të ndjekësh të gjitha ditët e trajnimit;
 • Për një ecuri në trajnim është e rekomandueshme që pjesëmarrësit të punojnë edhe me librat dhe tutoriale online në të cilët është bazuar programi.

Librat:

Tutorialet online:

Axhenda

Më poshtë axhenda e ditës me temat që do të zhvillohen. Detajet e programit mund të ndryshojnë vazhdimisht.

Trajnimi i parë (16 Dhjetor 2017)

 • Cfarë është Shell? Mësimi i disa komandave të thjeshta (date, cal, df, free, exit).
 • Navigacioni (pwd. ls, cd). Filenames relative dhe absolute.
 • Eksplorimi i sistemit (ls, file, less). Long directory listing. Struktura direktorike në sistemet Linux.
 • Manipulimi i files dhe direktorive (cp, mv, mkdir, rm, ln). Wildcards. Link-e simbolike dhe hard.
 • Punimi me disa komanda (type, which, help, man, apropos, info, whatis, alias).
 • Trike te tastierës (clear, history, Ctrl+a, Ctrl+e, Ctrl+r).
 • Lejet(id, chmod, umask, su, sudo, chown, chgrp, passwd).
 • Proceset (ps, top, jobs, bg, fg, kill, killall, shutdown).

Trajnimi i dytë (23 Dhjetor 2017)

 • Përsëritje e komandave nga sesioni i fundit (ls, cd, cp, mv, ln, rm, less, etc.)
 • Redirection, stdin+stdout+stderr, /dev/null, pipelines, filters (cat, sort, uniq, grep, wc, head, tail, tee)
 • Të shikuarit e botës sic The shell e sheh. Expansions (pathname, tilde, arithmetic, brace, parameters). Command substitution. Quoting (double quotes, single quotes, escaping characters).
 • Proceset dhe sinjalet (ps, top, jobs, bg, fg, kill, killall, shutdown).
 • Mjedisi i The shell(printenv, set, export, alias, source). Startup files (~/.bashrc etc.).
 • Kustumizi i prompt ($PS1)

Trajnimi i tretë (27 Janar 2018)

 • Editing Files (vi)
 • Regular Expressions (grep)
 • Searching For Files (locate, find, xargs, touch, stat)
 • Text Processing (cat, sort, uniq, cut, paste, join, tr, sed, comm, diff, patch, aspell)
 • Archiving And Backup (gzip, bzip2, tar, zip, rsync)
 • Storage Media (mount, umount, fsck, fdisk, mkfs, fdformat, dd, genisoimage/mkisofs, wodim/cdrecord, md5sum)
 • Networking (ping, traceroute, ip, netstat, wget, ssh, scp)
 • Package Management (dpkg, apt-get, apt, aptitude, rpm, yum)
 • Compiling Programs (gcc, make)

Ndërlidhje

Organizatorët

 • Dashamir Hoxha (ligjërues)
 • Eva Vraniçi
 • Nafie Shehu

Raport i eventit

 • së shpejti