Difference between revisions of "Test"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(U boshatis faqja)
 
Line 1: Line 1:
 
+
{| class="wikitable"
 +
!Ora
 +
!Titulli
 +
!Kohezgjatja
 +
!Kategoria
 +
|-
 +
|10:00
 +
|Hapja ditës së dytë së CopyFest
 +
|00h:15m:00s
 +
|
 +
|-
 +
|10:15
 +
|Trouble #8: Hack the System
 +
|00h:34m:00s
 +
|Dokumentar
 +
|-
 +
|10:50
 +
|Diskutim i shkurtër
 +
|00h:20m:00s
 +
|Diskutim
 +
|-
 +
|11:10
 +
|Star Wreck
 +
|01h:43m:00s
 +
|Parody
 +
|-
 +
|13:00
 +
|Pushimi i drekës
 +
|00h:45m:00s
 +
|Pushim
 +
|-
 +
|13:45
 +
|Everything is a Remix
 +
|00h:37m:00s
 +
|Dokumentar
 +
|-
 +
|14:25
 +
|RIP : A Remix Manifesto
 +
|01h:27m:00s
 +
|Dokumentar
 +
|-
 +
|15:50
 +
|Pushim i gjatë
 +
|01h:10m:00s
 +
|Pushim
 +
|-
 +
|17:00
 +
|Steal this film (part 2)
 +
|00h:44m:00s
 +
|Dokumentar
 +
|-
 +
|17:45
 +
|Creative Commons meetup - bisedë e hapur rreth të drejtave të autorit në epokën digjitale
 +
|00h:45m:00s
 +
|Diskutim
 +
|-
 +
|19:30
 +
|The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz
 +
|02h:00m:00s
 +
|Dokumentar
 +
|-
 +
|21:30
 +
|Pushim i shkurtër
 +
|00h:10m:00s
 +
|Pushim
 +
|-
 +
|21:40
 +
|Steal this film (part 2)
 +
|00h:45m:00s
 +
|Dokumentar
 +
|-
 +
|22:25
 +
|Good Copy Bad Copy
 +
|01h:00m:00s
 +
|Dokumentar
 +
|-
 +
|23:25
 +
|Pushim i mesëm
 +
|00h:30m:00s
 +
|Pushim
 +
|-
 +
|00:00
 +
|CC party (bring your own drink and snack)
 +
|
 +
|Party
 +
|}

Latest revision as of 19:44, 9 January 2018

Ora Titulli Kohezgjatja Kategoria
10:00 Hapja ditës së dytë së CopyFest 00h:15m:00s
10:15 Trouble #8: Hack the System 00h:34m:00s Dokumentar
10:50 Diskutim i shkurtër 00h:20m:00s Diskutim
11:10 Star Wreck 01h:43m:00s Parody
13:00 Pushimi i drekës 00h:45m:00s Pushim
13:45 Everything is a Remix 00h:37m:00s Dokumentar
14:25 RIP : A Remix Manifesto 01h:27m:00s Dokumentar
15:50 Pushim i gjatë 01h:10m:00s Pushim
17:00 Steal this film (part 2) 00h:44m:00s Dokumentar
17:45 Creative Commons meetup - bisedë e hapur rreth të drejtave të autorit në epokën digjitale 00h:45m:00s Diskutim
19:30 The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz 02h:00m:00s Dokumentar
21:30 Pushim i shkurtër 00h:10m:00s Pushim
21:40 Steal this film (part 2) 00h:45m:00s Dokumentar
22:25 Good Copy Bad Copy 01h:00m:00s Dokumentar
23:25 Pushim i mesëm 00h:30m:00s Pushim
00:00 CC party (bring your own drink and snack) Party