Takim anëtarësh-Tetor

Revision as of 19:58, 28 October 2017 by Mariana (talk | contribs) (→‎Temat për diskutim)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Përshkrimi

Takimi i anëtarëve për muajin tetor.

Temat për diskutim

Temat që u biseduan gjatë mbledhjes, gjithashtu shënimet dhe vendimet në lidhje me to gjënden këtu: https://pad.openlabs.cc/p/takim-anetaresh-OLs-tetor-2017

Anëtarët prezent në takim

  • Anisa Kuci
  • Boris Budini
  • Elio Qoshi
  • Eva Vranici
  • Jona Azizaj
  • Nafie Shehu
  • Mariana Balla
  • Marin Kaltani
  • Redon Skikuli
  • Sidorela Uku

Detaje

Kur:28 tetor 2017 @ 16:00

Ku: Open Labs Hackerspace