Takim anëtarësh-Tetor

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Takimi i anëtarëve për muajin tetor.

Temat për diskutim

Tek linku më postë mund të shtoni temat e propozuara për mbledhjen e anëtarëve: https://pad.openlabs.cc/p/takim-anetaresh-OLs-tetor-2017

Anëtarët prezent në takim

  • Anisa Kuci
  • Boris Budini
  • Elio Qoshi
  • Eva Vranici
  • Jona Azizaj
  • Mariana Balla
  • Marin Kaltani
  • Redon Skikuli
  • Sidorela Uku

Detaje

Kur:28 tetor 2017 @ 16:00

Ku: Open Labs Hackerspace