Takim anëtarësh-Tetor

Revision as of 20:50, 20 October 2017 by Mariana (talk | contribs) (→‎Detaje)

Përshkrimi

Takimi i anëtarëve për muajin tetor.

Temat për diskutim

Tek linku më postë mund të shtoni temat e propozuara për mbledhjen e anëtarëve: https://pad.openlabs.cc/p/takim-anetaresh-OLs-tetor-2017

Anëtarët prezent në takim

Do plotësohet në fund të mbledhjes

Detaje

Kur:28 tetor 2017 @ 16:00

Ku: Open Labs Hackerspace