Difference between revisions of "Takim anëtarësh-Tetor"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
Line 12: Line 12:
*Eva Vranici
*Eva Vranici
*Jona Azizaj
*Jona Azizaj
*Nafie Shehu
*Mariana Balla
*Mariana Balla
*Marin Kaltani
*Marin Kaltani

Revision as of 19:51, 28 October 2017

Përshkrimi

Takimi i anëtarëve për muajin tetor.

Temat për diskutim

Tek linku më postë mund të shtoni temat e propozuara për mbledhjen e anëtarëve: https://pad.openlabs.cc/p/takim-anetaresh-OLs-tetor-2017

Anëtarët prezent në takim

  • Anisa Kuci
  • Boris Budini
  • Elio Qoshi
  • Eva Vranici
  • Jona Azizaj
  • Nafie Shehu
  • Mariana Balla
  • Marin Kaltani
  • Redon Skikuli
  • Sidorela Uku

Detaje

Kur:28 tetor 2017 @ 16:00

Ku: Open Labs Hackerspace