Difference between revisions of "Takim anëtarësh-Tetor"

(Shtova permbajtje tek faqja)
 
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 3: Line 3:


==Temat për diskutim==
==Temat për diskutim==
Tek linku më postë mund të shtoni temat e propozuara për mbledhjen e anëtarëve:
Temat që u biseduan gjatë mbledhjes, gjithashtu shënimet dhe vendimet në lidhje me to gjënden këtu: https://pad.openlabs.cc/p/takim-anetaresh-OLs-tetor-2017
https://pad.openlabs.cc/p/takim-anetaresh-OLs-tetor-2017


==Anëtarët prezent në takim==
==Anëtarët prezent në takim==
Do plotësohet në fund të mbledhjes
*Anisa Kuci
*Boris Budini
*Elio Qoshi
*Eva Vranici
*Jona Azizaj
*Nafie Shehu
*Mariana Balla
*Marin Kaltani
*Redon Skikuli
*Sidorela Uku


==Detaje==
==Detaje==
Kur:28 tetor 2017 @ 16:00
Kur:28 tetor 2017 @ 16:00
Ku: Open Labs Hackerspace
Ku: Open Labs Hackerspace

Latest revision as of 19:58, 28 October 2017

Përshkrimi

Takimi i anëtarëve për muajin tetor.

Temat për diskutim

Temat që u biseduan gjatë mbledhjes, gjithashtu shënimet dhe vendimet në lidhje me to gjënden këtu: https://pad.openlabs.cc/p/takim-anetaresh-OLs-tetor-2017

Anëtarët prezent në takim

  • Anisa Kuci
  • Boris Budini
  • Elio Qoshi
  • Eva Vranici
  • Jona Azizaj
  • Nafie Shehu
  • Mariana Balla
  • Marin Kaltani
  • Redon Skikuli
  • Sidorela Uku

Detaje

Kur:28 tetor 2017 @ 16:00

Ku: Open Labs Hackerspace