Difference between revisions of "Statuti versioni 2"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
m
Line 34: Line 34:
 
'''NENI 7<br />'''
 
'''NENI 7<br />'''
 
'''PJESEMARRJA NE AKTIVITETET E SHOQATES'''<br />
 
'''PJESEMARRJA NE AKTIVITETET E SHOQATES'''<br />
 
 
  
  
Line 46: Line 44:
 
'''NENI 9<br />'''
 
'''NENI 9<br />'''
 
'''ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E ANETAREVE'''<br />
 
'''ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E ANETAREVE'''<br />
 +
 +
 +
 +
 +
'''NENI 10<br />'''
 +
'''FINANCIMI I SHOQATES'''<br />
 +
 +
 +
 +
'''NENI 11<br />'''
 +
'''ADMINISTRIMI I FONDEVE'''<br />
 +
 +
 +
 +
 +
'''NENI 12<br />'''
 +
'''ADMINISTRIMI I AMBIENTIT HACKERSPACE'''<br />

Revision as of 21:45, 4 March 2017

NENI 1
FORMA E ORGANIZIMIT
1.1 Ky person juridik themelohet si Organizatë Jofitimprurëse (OJF) që synon realizimin e veprimtarive në të mirë dhe interes të publikut dhe nuk synon realizimin e fitimeve.
1.2 Kjo OJF është e organizuar në formën e "Shoqatës" me anëtarë.

NENI 2
EMRI I SHOQATES
2.2 Emri i Shoqatës është "OPEN LABS".
2.3 Shoqata "OPEN LABS" do ketë siglën dhe logon e saj.

NENI 3
SELIA/QENDRA
3.1 Shoqata e ka selinë e vet në Tiranë, rruga Pjetër Budi 67, Tiranë dhe ka në fokus të veprimtarisë aktivitetin brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.
3.2 Me miratim të organeve të saj kompetente Shoqata mund të ndryshojë selinë, mund të hapë degë dhe filjale në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë apo jashtë saj.

NENI 4
AFATI
4.1 Shoqata do të ketë kohëzgjatjen e veprimtarisë së saj me një afat të pacaktuar.

NENI 5
QELLIMI DHE FUSHA E VEPRIMTARISE SE SHOQATES
5.1 Shoqata ka si qëllim:
- të zhvillojë e ushtrojë aktivitetin e saj për të zhvilluar, përmirësuar, përkthyer (lokalizuar) dhe promovuar programe kompjuterike (softuer) me kodburim të lirë dhe të hapur, sic është përcaktuar nga projekti GNU.org, i cili ka si qëllim përhapjen e sistemit kompjuterik operativ GNU.
- të zhvillojë dhe ushtrojë aktivitetin që institucionet dhe institutet e financuara nga fonde publike të promovojnë dhe të përdorin programe kompjuterike (softuer) dhe pajisje elektronike (hardware) me kodburim të lirë dhe të hapur. - të zhvillojë dhe ushtrojë aktivitetin që institucionet arsimore të financuara nga fonde publike të përfshijnë në kurrikulat e shkollave informacion të plotë dhe të detajuar rreth platformave softuerike dhe harduerike me kodburim të lirë dhe të hapur. -


NENI 6
PRANIMI DHE LARGIMI I ANETAREVE


NENI 7
PJESEMARRJA NE AKTIVITETET E SHOQATES


NENI 8
ORGANET DREJTUESE


NENI 9
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E ANETAREVENENI 10
FINANCIMI I SHOQATES


NENI 11
ADMINISTRIMI I FONDEVENENI 12
ADMINISTRIMI I AMBIENTIT HACKERSPACE