Difference between revisions of "Statuti versioni 2"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(shtova nenin 2)
m
Line 1: Line 1:
NENI 1<br />
+
'''NENI 1<br />'''
FORMA E ORGANIZIMIT<br />
+
'''FORMA E ORGANIZIMIT<br />'''
1.1 Ky person juridik themelohet si Organizatë Jofitimprurëse (OJF) që synon realizimin e veprimtarive në të mirë dhe interes të publikut dhe nuk synon realizimin e fitimeve.
+
1.1 Ky person juridik themelohet si Organizatë Jofitimprurëse (OJF) që synon realizimin e veprimtarive në të mirë dhe interes të publikut dhe nuk synon realizimin e fitimeve.<br />
 
1.2 Kjo OJF është e organizuar në formën e "Shoqatës" me anëtarë.
 
1.2 Kjo OJF është e organizuar në formën e "Shoqatës" me anëtarë.
  
NENI 2<br />
+
'''NENI 2<br />'''
EMRI I SHOQATES<br />
+
'''EMRI I SHOQATES<br />'''
2.2 Emri i Shoqatës është "OPEN LABS".
+
2.2 Emri i Shoqatës është "OPEN LABS".<br />
 
2.3 Shoqata "OPEN LABS" do ketë siglën dhe logon e saj.  
 
2.3 Shoqata "OPEN LABS" do ketë siglën dhe logon e saj.  
  
SELIA/QENDRA<br />
+
'''SELIA/QENDRA<br />'''
  
  
NENI 4<br />
+
'''NENI 4<br />'''
AFATI<br />
+
'''AFATI<br />'''
  
  
NENI 5<br />
+
'''NENI 5<br />'''
QELLIMI DHE FUSHA E VEPRIMTARISE SE SHOQATES<br />
+
'''QELLIMI DHE FUSHA E VEPRIMTARISE SE SHOQATES<br />'''

Revision as of 20:57, 4 March 2017

NENI 1
FORMA E ORGANIZIMIT
1.1 Ky person juridik themelohet si Organizatë Jofitimprurëse (OJF) që synon realizimin e veprimtarive në të mirë dhe interes të publikut dhe nuk synon realizimin e fitimeve.
1.2 Kjo OJF është e organizuar në formën e "Shoqatës" me anëtarë.

NENI 2
EMRI I SHOQATES
2.2 Emri i Shoqatës është "OPEN LABS".
2.3 Shoqata "OPEN LABS" do ketë siglën dhe logon e saj.

SELIA/QENDRA


NENI 4
AFATI


NENI 5
QELLIMI DHE FUSHA E VEPRIMTARISE SE SHOQATES