Difference between revisions of "Statuti versioni 2"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(shtova nenin 1)
(shtova nenin 2)
Line 6: Line 6:
 
NENI 2<br />
 
NENI 2<br />
 
EMRI I SHOQATES<br />
 
EMRI I SHOQATES<br />
 
+
2.2 Emri i Shoqatës është "OPEN LABS".
 +
2.3 Shoqata "OPEN LABS" do ketë siglën dhe logon e saj.
  
 
SELIA/QENDRA<br />
 
SELIA/QENDRA<br />

Revision as of 20:56, 4 March 2017

NENI 1
FORMA E ORGANIZIMIT
1.1 Ky person juridik themelohet si Organizatë Jofitimprurëse (OJF) që synon realizimin e veprimtarive në të mirë dhe interes të publikut dhe nuk synon realizimin e fitimeve. 1.2 Kjo OJF është e organizuar në formën e "Shoqatës" me anëtarë.

NENI 2
EMRI I SHOQATES
2.2 Emri i Shoqatës është "OPEN LABS". 2.3 Shoqata "OPEN LABS" do ketë siglën dhe logon e saj.

SELIA/QENDRA


NENI 4
AFATI


NENI 5
QELLIMI DHE FUSHA E VEPRIMTARISE SE SHOQATES